2009. november 9., hétfő

Források az első témához

... kicsit lemaradva az eredeti októberi határidőhöz képest...

Íme néhány forrás az első publikáció témájához: az olvasás története, az olvasás forradalmai - hatásaik a múltban és a jelenben (avagy a Gutenberg-galaxis egészségi állapotáról ^^)

 • Fekete F. József: Az olvasás világtörténete (Új Könyvpiac - Alberto Manguel Az olvasás története c. könyvéről)

  " 'Annak kimondása, hogy az író egyenlő az olvasóval, hogy a könyv igazából ember, az ember pedig könyv, a világ egy szöveg, a szöveg pedig nem más, mint a világ – mind az olvasás mesterségének megnevezése' – szögezi le kultúrtörténeti munkájában Alberto Manguel, az olvasó, akinek megadatott, hogy felolvashasson Borgesnek és a könyvek útján eredjen az olvasás világtörténelmének nyomába."

  Ugyanerről a kötetről: Szépirodalmi Figyelő (pdf)

 • Ropoly László: A könyv és az olvasás (doc) (Iskolakultúra)

  "Eisenstein szerint a "nyomtatott kultúrának" a kinyomtatott művek standardizációjával, a könyvek széles körben való elterjedtségével, és a kulturális tartalmak rögzítettségével kapcsolatos jellegzetességei olyannyira jelentősek, hogy a kultúra valóságos "nyomtatási forradalmáról" lehet beszélni."

 • Tóth Gyula: Az olvasástörténet üzenetei (Könyvtári Figyelő)

  "A nyugat-európai olvasási kultúra történetét tanulmányozva, arra a következtetésre jutottam: az olvasásra is érvényesek az emberi közlés törvényszerűségei. (...) Az olvasásra, olvasásmódokra, módszerekre, technikákra ugyanúgy jellemző, miként a beszédet is megelőző technikáktól az íráson és nyomtatáson át a legújabb elektronikus közlési, ismeretrögzítési, közvetítési technikákra is, hogy a mindenkori közlési és közvetítési rendszerek magukban foglalják a valaha létezett összes technikát és módszert. Az olvasás területén sem bizonyultak a régiek fölöslegesnek és helyettesíthetőknek, hanem minden lényegi változáskor, új olvasási mód és technika keletkezésekor, az olvasással kapcsolatos társadalmi gyakorlat újrarendeződésére került sor."

 • Fekete J. József: Az olvasás mint a feledés gesztusa? (Zetna)

  "A könyvek birtokbavételének valamennyi módja közül a saját kezű megírás tekinthető a legdicséretesebb módszernek."
  (Walter Benjamin)
 • Radnóti Sándor (MTA): Az olvasás muzealizálódása (Magyar Hírlap)

  Az új olvasási szokások egyik következménye, hogy ahogy valaha Baudelaire figyelembe vette olvasói lagymatag hipokrízisét és költõi sokkterápiának vetette alá az olvasót, úgy ma sok író veszi figyelembe a sietõs, nem-lineáris, hanem pontszerû illetve töredékes olvasásmódot, s megteremti annak irodalmi formáját, lehetõséget teremt az olvasói kattintgatásra és szörfölésre.

Nincsenek megjegyzések: